s plural Nouns جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی | Strucdesigner English Learning

ثبت نام

OR

نام کاربری انجمن(با این نام کاربری، یک حساب کاربری در انجمن Strucdesigner ساخته خواهد شد و با همین گذرواژه قابل دسترسی خواهد بود) ادرس انجمن https://forum.strucdesigner.com

آیا همکنون حساب کاربری دارید? رفتن به بخش ورود

ورود

OR
visibility

ایا تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اید? ورود به ثبت نام

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!

: Plural nouns

اسامی جمع:
Regular plurals(اسامی جمع با قائده):

  1. برای ساختن اسمهای جمع با قائده فقط کافیست –s به انتهای اسم اضافه شود. اما اگر اسم ما به حروف (s, x, ss, sh, ch, o) ختم شود باید –es اضافه کنیم.
  2. pluralNameTable
  3. اگر اسم ما به حرف y ختم شود و حرف ما قبل آن یک حرف بیصدا باشد ابتدا y به i تبدیل میشود سپس es اضافه میشود.
  4. pluralNameTable
  5. اگر اسم ما به حرف –f ختم شود حرف –f را حذف کرده و –ves اضافه میکنیم.
  6. pluralNameTable

Irregular plurals(اسامی جمع بیقائده):

  1. بعضی از اسامی به صورت بیقاعده به حالت جمع تبدیل میشوند.
  2. pluralNameTable