ثبت نام

OR

نام کاربری انجمن(با این نام کاربری، یک حساب کاربری در انجمن Strucdesigner ساخته خواهد شد و با همین گذرواژه قابل دسترسی خواهد بود) ادرس انجمن https://forum.strucdesigner.com

آیا همکنون حساب کاربری دارید? ورود

ورود

OR
visibility

ایا تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اید? ورود به ثبت نام

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!

کود مایع و نکاتی از نحوه مصرف آن در آکواریوم گیاهی


manshor

همیشه صبح همراه با روشن شدن چراغها کود مایع رو اظافه میکنم....... در ابتدای کاشت کمتر از میزان روی بسته از کود استفاده کنید .... همراه بارشد گیاهان تا اندازه متوسط میزان کود رو به دوز پیشنهادی روی جعبه نزدیک کنید... و زمانی که تانکتون داشت پر پشتر میشد مقدار کود رو از میزان پیشنهادی بیشتر بریزید..... اکثر کودهای موجود در بازار تقلبی هستند...هر زمان که دیدید که کود میدید ولی اثرات کمبود کود در تانک مشاهده میشه....به تقلبی بودن کود خود شک کنید... بنده 2 روز از هفته رو اصلا کود نمیدم......بهش میگن روزه تانک.....برای جلوگیری از جلبک روش خوبی است.....در ضمن با این کار کمتر نیاز به تعویض آب هم است.....از اساتید میخوام نظرشون رو در اینباره بدن... گیاهانی مثل پشت برگ قرمزی و لودگیا نوسانات اهن در تانک شما رو بخوبی نشون میدن در رنگشون ....کمرنگ اهن کمه.....پر رنگ اهن خوبه یازیاده... از این نوع گیاه شده یک شاخه در آکواریومتون بکارید.....یه نوع تستره هرگز در مصرف کود مایع زیاده روی نکنید....تانک جلبک میزنه..... یک جمله از روی مجله ada.....زمانی که تانکتون جلبک زد مصرف کود مایع رو قطع یا کم کنید.... کود اهن ممکنه باعث جلبک مویی بشه ....با دیدن جلبک مویی در تانک از مصرفش کم یا قطع کنید... هر 3 کود مولتی ...اهن .....پتاسیم ....رو باید در تانک استفاده کنید.......اهن یک روز در میان ..پتاسیم 3 روز در میان اگر از دوز روزانه استفاده کنید بهتره چون در دوز هفتگی انباشت کود مایع رو در روزهای اول استفاده داریم که ممکنه باعث جلبک بشه اما دوز روزانه تا میریزی توست گیاهان مصرف میشه شبها گیاهان فتوسنتز نمیکنند و قندی که در صبح درست کردن رو میخورن......دادن کود مایع در شب کار درستی نیست