ثبت نام

OR

نام کاربری انجمن(با این نام کاربری، یک حساب کاربری در انجمن Strucdesigner ساخته خواهد شد و با همین گذرواژه قابل دسترسی خواهد بود) ادرس انجمن https://forum.strucdesigner.com

آیا همکنون حساب کاربری دارید? ورود

ورود

OR
visibility

ایا تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اید? ورود به ثبت نام

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!

کنترل نامنظمی پیچشی از ایین نامه 2800:

یکی از قابلیتهای برنامه تحت وب با پردازش ابری طراحی ساختمان strucdesigner کنترل نامنظمی پیچشی از ایین نامه 2800 می باشد.در این جا قصد داریم توضیح مختصری در این رابطه به کاربران بدهیم.

مقدمه ایی بر کنترل نامنظمی پیچشی از ایین نامه 2800:

در سازه ها در صورت وجود فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در طبقات نیروی جانبی زلزله باعث ایجاد لنگر پیچشی در طبقات شده و سازه میتواند از نوع نامنظم پیچشی محسوب شود.با توجه به ویرایش چهارم استاندارد 2800 در یک سازه از نوع نامنظم زیاد پیچشی ، حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان (با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن Aj=1) ، از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان بزرگتر است.در مواردی که این اختلاف بیشتر از 40 درصد باشد ، ساختمان از نوع نامنظمی شدید پیچشی محسوب میشود. کنترل نامنظمی پیچشی تاثیر بسزایی در تعیین ضریب Aj دارد.از این ضریب برای تعیین برون مرکزی اتفاقی استفاده میشود.برون مرکزی اتفاقی در تراز هر طبقه به منظور به حساب اوردن احتمال تغییرات اتفاقی در توزیع جرم و سختی از یک سو و نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوی دیگر در نظر گرفته میشود.

namonazamypicheshi

خروجی های برنامه انلاین با پردازش ابری طراحی ساختمان strucdesigner برای کنترل نامنظمی پیچشی :

برنامه strucdesigner به عنوان خروجی برای این بخش یک فایل word با قابلیت edite شامل ریز محاسبات که محاسبات برای هر طبقه از سازه با توضیحات کافی در ان وجود دارد میپردازد تا زیبنده دفتر چه های محاسبات شما باشد